24.PTO Života v přírodě

Jsme tábornickým oddílem Zeměpisné společnosti s více než 50 letou tradicí. Děti a vedoucí, kteří jsou našimi členy se věnují pobytu v přírodě, táboření, sportu, zážitkové pedagogice... Scházíme se každé úterý na dvouhodinových schůzkách od 17 do 19 hodin. Naši klubovnu najdete v Brně, v SVČ Lužánky.

Podrobnosti o našem oddíle
Vedoucí

Fotky ze života oddílu

 

Mapa klubovny