Královo Pole

63. PTO Phoenix

Náš oddíl působí při 7. PS BORAČ od roku 1992. O sedm let později jsme vstoupili do Sdružení pionýrských tábornických oddílů. V dnešní přetechnizované době se snažíme dětem ukázat krásu přírody a tak se naše činnost zaměřuje na její poznávání, jednodenní výlety i vícedenní výpravy a táboření.

 

15. PTO Vatra

Historie našeho oddílu sahá až do roku 1975. Oddíl pracuje družinovým systémem, jednotlivé se scházejí 1x týdně v klubovně na ulici Slovinské č. 39 v Brně - Králově Poli. Náplní družinových schůzek jsou nejrůznější hry a činnosti zaměřené na táboření a pobyt v přírodě.

 

Turistický oddíl Černý delfín

Turistický oddíl Černý delfín je oddíl s dlouhou tradicí - pracuje s dětmi a mládeží nepřetržitě již více jak 25 let. Představuje zajímavou náplň pro volný čas Vašich dětí, pořádá pravidelné oddílové schůzky, víkendové výpravy a akce, letní i zimní tábory. Má kvalitní kádr vedoucích, všechno vlastních odchovanců, plně proškolených a kvalifikovaných a také dobré materiální zázemí.